Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych

Príhovor na 2. Veľkonočnú nedeľu 2021

V nedeľu od 10.30 hod. do 11.30 hod. bude otvorený kostol na súkromnú modlitbu.
Pri zachovaní protiepidemiologických opatrení je umožnená aj duchovná služba (svätá spoveď, sväté prijímanie).

Novinky

Od 1. januára do odvolania  je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.

Združenie kňazov Spišského Biskupstva UNITAS

Boh nás miluje takých, akí sme

Modlime sa za nášho duchovného otca

Počas Poslednej večere Pán Ježiš ustanovil SVIATOSŤ KŇAZSTVA a EUCHARISTIU, ktorá by však bez kňazov nemohla byť slúžená. Pamätajme dnes v modlitbách aj na našeho duchovné otca Františka a poďakujme Bohu za neho... 

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93