Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Novinky

17. október 2021 - 29. nedeľa v cezročnom období

24. október 2021 - 30. nedeľa v cezročnom období

  • Nedeľa 24. októbra 2021 je Misijná nedeľa. Pri svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude táto zbierka venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú postihnuté chudobou a suchom. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Vo štvrtok 21. 10. pokračuje IV. ročník diecéznej školy viery prednáškou, ktorá sa uskutoční v Poprade - konkatedrále so začiatkom 15,45 hod.
  • V rámci pandemických opatrení je v kostole cez týždeň režim "základ" (max. 30 ľudí) a v nedeľu režim OTP, (25% kapacity kostola). Je potrebný zoznam účastníkov a respirátory. Prosíme o rešpektovanie opatrení.
  • Z dôvodu obmedzenia kapacity kostola je v nedeľu sv. omša aj o 9,00 hod.
  • O upratovanie kostola na tento týždeň prosíme tieto rodiny: Hulinová, Polomská, Vojčíková, Bujňáková. Pán Boh zaplať za túto službu.

Strnulá nábožnosť nás oberá o slobodu Ducha Svätého

Ako prežívame vieru? Láska ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista zostáva v centre nášho každodenného života ako zdroj spásy, alebo sa uspokojujeme s nejakou tou náboženskou formálnosťou, aby sme si upokojili svedomie? 

Svätý otec František navštívil Slovensko

Boh nás miluje takých, akí sme

Modlime sa za nášho duchovného otca

Počas Poslednej večere Pán Ježiš ustanovil SVIATOSŤ KŇAZSTVA a EUCHARISTIU, ktorá by však bez kňazov nemohla byť slúžená. Pamätajme dnes v modlitbách aj na našeho duchovné otca Františka a poďakujme Bohu za neho... 

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93