Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Novinky

27. november 2022 - 1. ADVENTNÁ NEDEĽA
4. december - 2.ADVENTNÁ NEDEĽA

Svätá spoveď

Svätá spoveď pred prvým piatkom v mesiaci december bude v  utorok polhodinu pred svätou omšou, vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.00 hod. Chorí a starí budú navštívení v piatok od 9.00 hod. 

Oprava zatekajúcej strechy na kostole

Čistenie odpadových rín na kostole

Pozývame Vás na nasledujúce najbližšie akcie

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93