Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Novinky

26. marec - 5. pôstna nedeľa
2. apríl - Palmová (Kvetná) nedeľa - Nedeľa Utrpenia Pána

Veľkonočná svätá spoveď

Veľkonočná svätá spoveď v našej farnosti bude v sobotu 1. apríla od 15.00 do 17.00 hod. Prosím, aby sme využili túto príležitosť a pristúpili k sviatosti zmierenia.

Chorých a starých z príležitosti Veľkonočných sviatkov navštívim v piatok 31. marca od 9.00 hod. Prosím, nahlásiť tých, ktorí majú záujem.

Pobožnosť krížovej cesty

V nedeľu o 14.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty. Krížová cesta bude aj v piatok 17.30 hod. 

Modlitba za Turecko a Sýriu

Biskupi Slovenska pozývajú k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93