Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Novinky

26. november - 34. nedeľa v cezročnom období - SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

3. december - 1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznam od otca biskupa Františka

Drahí bratia a sestry, v našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy. Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách našej diecézy. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca. Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo. V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž. Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať na našom webe – www.kapitula.sk a vo farnostiach. Obnovme spoločne našu vieru. Váš biskup František

Poďakovanie otca biskupa Františka

Milí spolubratia a kňazi, v sobotu 21. októbra 2023 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej kapitule - Spišskom Podhradí konala slávnosť, počas ktorej som bol vysvätený za nového spišského diecézneho biskupa. Sám veľmi dobre viem, čo všetko obnášali prípravy tejto slávnosti a koľko ľudí bolo do týchto príprav zapojených. ..........VIAC KLIKNUTÍM TU: 

V katedrále  sv. Martina v Spišskej Kapitule sa v sobotu 21. októbra 2023 konala slávnostná konsekrácia nového diecézneho biskupa Spišskej diecézy Mons. Františka Trstenského 

Odpustová slávnosť  patróna farnosti Svätého Štefana Uhorského 

Odpustová slávnosť sa uskutočnila 13. augusta 2023 o 10.00 hod.. Slávnostným celebrantom bol Vdp. Dr. Jozef Šimurdiak, farár v Kline, bývalý správca našej farnosti. 

Miništrantský výlet

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Prvoprijímajúce deti navštívili Mariánsku horu v Levoči

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93