Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Novinky

25. júl 2021  - 17. nedeľa v cezročnom období. 

  • Termín vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti je 19.9. 2021.

  • Z podnetu Svätého Otca Františka sa dnes prvýkrát slávi svetový deň starých rodičov a seniorov. Z tejto príležitosti vyšlo aj posolstvo Sv. Otca, ktorého obsah vrelo odporúčam. Pamätajme na našich starých rodičov a seniorov v našich modlitbách.

  • Na budúcu nedeľu bude prvomesačná zbierka na kostol.

  • O upratovanie kostola na tento týždeň prosíme tieto rodiny: Dunajčanová, Čižmariková, Roderová, Kurucová. Pán Boh zaplať za túto službu.

1. sväté prijímanie vo farnosti - 13. jún 2021

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - 3. jún 2021

Boh nás miluje takých, akí sme

Modlime sa za nášho duchovného otca

Počas Poslednej večere Pán Ježiš ustanovil SVIATOSŤ KŇAZSTVA a EUCHARISTIU, ktorá by však bez kňazov nemohla byť slúžená. Pamätajme dnes v modlitbách aj na našeho duchovné otca Františka a poďakujme Bohu za neho... 

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93