Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce
Vitajte na našich stránkach

Novinky

Začal sa čas milosti pre duše v očistci

Otváracie hodiny cintorínov

Otváracie hodiny všetkých cintorínov v Poprade, Spišskej Sobote, Matejovciach i Strážach pod Tatrami:

28. 10. 2019 (pondelok) až 31. 10. 2019 (štvrtok) od 7.00 - 22.00 hod.

1. 11. 2019 (piatok) až 3. 11. 2019 (nedeľa) NONSTOP

4. 11. 2019 (pondelok) až 15. 11. 2019 (piatok) od 7.00 - 22.00 hod.

od 16. 11. 2019 od 7.00 - 18.00 hod.

Dušičková pobožnosť v Matejovciach sa uskutoční 1. novembra 2019 o 15.00 hod. V Poprade sa dušičková pobožnosť bude konať  v sobotu 2. 11. 2019 o 15.00 hod. pri hlavnom kríži na starom cintoríne vo Veľkej.

Je vhodné oslavovať Halloween? 

Novokňaz z našej farnosti

V nedeľu 15. septembra 2019 sa konala v našej farnosti primičná svätá omša novokňaza z našej farnosti brata Efréma Tomáša Zemjáneka. Prajeme mu v mene celej farnosti Poprad-Matejovce, aby pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej kňazov, dar povolania naplno využil pre spásu svojej duše a pre spásu tých duší, ktoré mu Boh zverí. Budeme ho naďalej sprevádzať svojimi modlitbami a obetami. Zároveň prosíme, aby pamätal aj na nás v modlitbách, na svojich rodákov.  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k organizácii tejto vzácnej slávnosti. 

Miništranti na výlete

Počas letných prázdnin sa miništranti z našej farnosti zúčastnili spoločného výletu spolu s našim pánom farárom Františkom Knapíkom. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli túto akciu zorganizovať. 

Procesia Božie Telo, opekačka pre rómske deti a iné

Zverejnili sme fotky z ďalších akcií vo FOTOGALÉRII. Viac kliknutím na TU: 

Boh nás miluje takých, akí sme

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá

Sviatok všetkých svätých

Prvého novembra sa sviatok Všetkých svätých (už nielen mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí, najprv v Írsku, potom v Anglicku. Pápež Gregor IV. (827-844) rozšíril sviatok na celú cirkev. Veriaci si v tento deň pripomínajú aj svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svätých. Na Slovensku je Slávnosť všetkých svätých dňom pracovného pokoja. Viac kliknutím TU:

Cintorín v Matejovciach

Odpustová slávnosť v našej farnosti

Na sviatok svätého Štefana - Uhorského kráľa sa v našej farnosti uskutočnila odpustová slávnosť, ktorú celebroval dôstojný pán Metod Frivalský, pôsobiaci v minulosti aj u nás. 

20 inštrukcií k svätej omši, na ktoré musíme pamätať

Ako dlho po prijímaní je v Eucharistii prítomný Kristus?

Prikázané sviatky v roku 2019

Prikázaných sviatkov v rímskokatolíckej cirkvi máme okrem každej nedele celkovo 10. V tomto roku 2019 SA NESLÁVI AKO PRIKÁZANÝ SVIATOK NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, nakoľko 8. 12. 2019 dostáva prednosť 2. adventná nedeľa. Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa presúva na 9. 12. 2019, avšak už bez štatútu prikázaného sviatku. Prikázaný sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, je u nás dišpenzovaný (tzn. neslávi sa ako prikázaný). 

Bez svätej omše?

"Pre svet by skôr bolo ľahšie prežiť bez slnka, než bez svätej omše" - napísal svätý Páter Pio z Pietrelciny

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93