Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce
Vitajte na našich stránkach

Novinky

Vianočná akadémia 2019

Vianočné stretnutie s rómskymi deťmi - 2019

Roráty 2019

Prečo je Ježiš lepší ako Santa Claus? 

Santa žije na severnom póle...
Ježiš je všade.

Santa jazdí na saniach...
Ježiš sa vznáša v oblakoch a kráča po vode.

Santa prichádza len raz do roka...
Ježiš je vždy a všade prítomný, aby nám pomohol.

Santa plní naše ponožky dobrotami...
Ježiš plní všetky Tvoje potreby.

Santa prichádza nepozvaný dolu komínom...
Ježiš stojí pri Tvojich dverách a klope, a vstúpi do tvojho srdca, až keď ho pozveš.

Aby si videl Santu, musíš si počkať v rade...
Ježiš je tak blízko ako zmienka jeho mena.

Santa Ti dovolí, aby si mu sedel na kolenách...
Ježiš Ti dovolí odpočívať vo svojom náručí.

Santa nepozná Tvoje meno. Všetko, čo vie povedať, je: "Ahoj. Ako sa voláš, chlapček? Ako sa voláš dievčatko?"...
Ježiš poznal Tvoje meno skôr, ako si sa narodil. To nie je všetko. Vie aj to, kde bývaš a pozná Tvoju adresu. Vie, čo už máš za sebou, aj to, čo máš pred sebou a vie dokonca aj to, koľko vlasov máš na hlave.

Santa má veľké brucho ktoré sa podobá mise plnej želatíny...
Ježiš má srdce plné lásky.

Všetko, čo Ti Santa môže ponúknuť, je jeho zvolanie: "Ho-ho-ho!"
Ježiš Ti ponúka dobré zdravie, pomoc a nádej.

Santa vraví: "Nemal by si plakať..."
Ježiš hovorí: " Na mňa zlož všetky svoje starosti, lebo sa o Teba starám."

Santovi malí pomocníci vyrábajú a rozdávajú hračky...
Ježiš dáva nový život, uzdravuje zlomené srdcia, opravuje rozpadnuté rodiny a buduje nám príbytok v nebi.

Santa Ťa môže rozosmiať, ale...
Ježiš dáva radosť, ktorá je Tvojou silou.

Kým Santa dáva darčeky pod váš stromček...
Ježiš sa stal naším darom a zomrel na strome..., na kríži. 

Vianočný čas patrí Ježišovi. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3, 16-17)

Ježiš nás pozýva

"Ježiš ma prekvapuje pozvaním, ktoré sa len ťažko dá odmietnuť. Stojím v zástupe ľudí, ktorí počúvajú Ježiša a cítim ako sa jeho pohľad stretol s mojím, vyžaruje z neho pokoj a nevýslovná láska. V tomto pohľade nachádzam pochopenie a uistenie: Viem o tvojich problémoch, o tvojom trápení, o bolesti, o samote, o starobe, o chorobe, ktorá ťa ťaží, oberá o posledné sily, o veľkom strese, ktorý prežívaš v práci i vo vzťahoch, o tom, že musíš zvládať tri roboty, aby si zabezpečil rodinu, o tom, že v rehoľnom spoločenstve niet toho, kto by sa rád obetoval, poslúžil, prejavil záujem, o tom, že od tvojho kňazstva každý iba očakáva tvoju bezchybnosť, "výsledky", ale nikto sa za teba nemodlí, nechce ti pomáhať šíriť kráľovstvo Boha v srdciach ľudí tebe zverených... Do týchto, alebo aj mnohých iných životných situácií mi Ježiš dnes hovorí s veľkou láskou tie najúžasnejšie slová: Poď ku mne ty, ktorý sa namáhaš a si preťažený, a ja ťa posilním. Ako zvyknem riešiť svoje ťažkosti? Čo robím, ak som vystresovaný, vyčerpaný, nepochopený, nemilovaný, opustený? Jedno z riešení mi dnes Ježiš ponúka: Vezmi na seba moje jarmo a uč sa odo mňa,... Je čas Adventu, nájdi si miesto a čas, kde sa môžeme stretnúť. Iba Ty a ja. Pozývam ťa aj na svätú omšu. Osobné stretnutie so mnou. Prídeš už dnes?" 

Začal sa ADVENT 2019

"Slovom ADVENTUS sa vo svojej podstate chce povedať: Boh je tu, nestiahol sa zo sveta, neponechal nás samých. A síce ho nemôžeme vidieť a dotýkať sa ho, ako je tomu v prípade vnímateľných zmyslových skutočností, on je tu a prichádza, aby nás navštívil mnohorakými spôsobmi...
Advent - toto liturgické silné obdobie, ktoré práve začíname - nás pozýva v krátkosti sa zastaviť v tichu, aby sme porozumeli prítomnosti. Je to pozvanie pochopiť tú skutočnosť, že jednotlivé udalosti v priebehu dňa sú náznakmi, cez ktoré sa Boh na nás obracia; sú znameniami jeho pozornosti, ktorú voči každému z nás prechováva" (Benedikt XVI.)

Betlehemci u nás 2019

Kurz prípravy na manželstvo

Ticho v advente

V týchto dňoch svet naokolo si určite bude žiť v zhone nákupov, nervozity a výpredajov. Ak sa dá, bojkotujte všadeprítomný predvianočný hluk reklám a kolied z reproduktorov. Vyčleňte si viac času na modlitbu v tichu. Určite si dni, keď mobily s vypnutým zvukom pôjdu večer na poličku a zahrajte si spoločenskú hru alebo upečte medovníky. Doprajte čas v tichu členom svojej rodiny - deti môžu mamine dopriať "domáci wellness" a otca poslať zabehať si. Manželia po tom, čo deti zaspia, môžu stráviť čas bez televízie a mobilov.

Prikázané sviatky v roku 2020

Prikázaný sviatok označuje slávnosť, ktorú máme zasvätiť ako nedeľu , zúčastniť sa svätej omše a nekonať ťažké práce. 

Bez svätej omše?

"Pre svet by skôr bolo ľahšie prežiť bez slnka, než bez svätej omše" - napísal svätý Páter Pio z Pietrelciny

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá

Boh nás miluje takých, akí sme

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93