Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce
Vitajte na našich stránkach

Novinky

Verejné bohoslužby sú zrušené až do odvolania.

Príhovor duchovného otca na Kvetnú nedeľu

Milí moji bratia a sestry,

Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň, v ktorom Svätá Cirkev slávi najväčšie tajomstvá našej spásy. Už ako chlapec a neskôr ako kňaz som sa vždy tešil na túto nedeľu. Požehnanie ratolesti, slávnostná procesia, pašie, to všetko neodmysliteľne patrí k Nedeli utrpenia Pána. Týmto liturgickým slávením nielen do chrámu ale aj do našich domácnosti vstúpi sviatočná atmosféra Veľkého týždňa. Mimoriadna situácia, ktorú prežívame, nám bohužiaľ, neumožnila byť dnes v kostole a rovnako nebudeme môcť byť fyzicky prítomní ani na obradoch Veľkého týždňa. Viem, že pre mnohých z vás je ťažké sláviť veľkonočné sviatky bez osobnej účasti v kostole, avšak predsa aj táto výnimočná situácia, môže prispieť k tomu, že aj keď síce pred obrazovkou, budeme ich sláviť s väčšou vrúcnosťou a nábožnosťou. Môže to byť Veľká noc, na ktorú nikdy nezabudneme nielen pre vonkajšie okolnosti, ale predovšetkým pre hlbšie pochopenie základných právd našej kresťanskej viery a s nimi spojené obsiahnuté milosti.

Nie je tomu tak dávno keď sme si mysleli, že sme vďaka technike a vyspelej spoločnosti všemocní, že máme život pevne vo svojich rukách. Náš život plný aktivít a možností sme si v prevažnej miere určovali sami. Stačí jeden vírus a všetko je ináč. Dnes sme plní neistoty a obáv. Trpíme nedostatkom stretnutí a izoláciou. Náš život určuje niekto iný a my sa len mlčky prizeráme ako to mení naše plány a zasahuje do našich životov.

Keď sa však pozrieme na záver Ježišovho pozemského života, ktorý máme v týchto dňoch pred očami, môžeme objaviť istú podobnosť. Prvú časť svojej životnej misie bol Ježiš aktívny, chodil, učil a uzdravoval. Potom sa okolnosti obrátili proti nemu. Druhí ho začali obmedzovať na slobode a rozhodovať o jeho osude. Bol vypočúvaný, bičovaný, tŕním korunovaný a nakoniec ukrižovaný. Aj keď sa zdá, že jeho postoj je len pasívny, pravé vtedy uskutočňuje dielo našej záchrany. Ježiš, keď už zdanlivo nemohol nič urobiť, keď mal prebodnuté ruky a nohy, práve vtedy nás vykúpil. Všetko utrpenie v pokore prijal a premenil na víťazstvo lásky. Učme sa od bezmocného Ježiša prijímať všetky ťažkosti a obmedzenia týchto dní a dať im pozitívny zmysel. Ako pripomína filozof a lekár Viktor Emanuel Frankl: "Keď nemôžeš zmeniť vonkajšie okolnosti, stále môžeš zmeniť prístup k nim". Nech okolnosti, ktoré nás limitujú v našich momentálnych podmienkach, sú pre nás výzvou viac sa inšpirovať Ježišom, ktorý si prešiel tým najhorším utrpením a preto nám rozumie a chce nám byť nablízku. Nech On je našou silou a nádejou.

Prajem vám požehnaný a milostivý Veľký týždeň.

František Knapík

Liturgia domácej cirkvi na VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

Drahí bratia a sestry,

na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista.

Modlitba požehnania veľkonočného jedla

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka.

Príhovory duchovného otca

Príhovory duchovného otca môžete nájsť v časti AKTIVITY - VIAC KLIKNUTÍM TU

OZNAM PRE VERIACICH

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska premiéra Igora Matoviča, Konferencia biskupov Slovenska stanovila, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši. VIAC KLIKNUTÍM TU:

"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

Živé vysielanie z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

Kostol sv. Štefana Kráľa v našej farnosti

Čo je kresťanský pôst?

  1. V prvom rade kresťanský pôst nie je diéta.
  2. Počas pôstu nedržíme smútok.
  3. Pôst nie je iba o odriekaní.
  4. Pôst je o budovaní vzťahu s Bohom a so sebou samým, so svojím vnútrom.
  5. Pôst bol stvorený pre človeka, nie človek pre pôst.
  6. Prísny pôst máme len dva dni v roku - Popolcová streda a Veľký piatok.

Čo je pôstny čas? 

Ľudia v pôste 

Žijeme zvláštnu dobu. Niektorí ju nazývajú "wellness náboženstvo". Ak niekto drží diétu zo zdravotných alebo estetických dôvodov, tak ho obdivujeme. Ak sa niekto zriekne niečoho z náboženského dôvodu, označíme ho za náboženského fanatika. 

Ako spoznám Božiu vôľu? 

Odporúčame pozrieť nasledujúce krátke video: 

Boh nás miluje takých, akí sme

Prikázané sviatky v roku 2020

Prikázaný sviatok označuje slávnosť, ktorú máme zasvätiť ako nedeľu , zúčastniť sa svätej omše a nekonať ťažké práce. 

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93