Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Novinky

Od 1. januára do 24. januára 2021 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.

Príhovor duchovného otca na 2. nedeľu v cezročnom období

Liturgia domácej cirkvi - 2. nedeľa v cezročnom období

Prednáška diecéznej školy viery

Príhovor duchovného otca na sviatok Krstu Pána

Príhovor duchovného otca na sviatok Zjavenia Pána

Pastiersky list KBS - Nový rok 2021

Príhovor duchovného otca na druhú nedeľu po Narodení Pána

Príhovor - Silvester 2020

Modlime sa za nášho duchovného otca

Počas Poslednej večere Pán Ježiš ustanovil SVIATOSŤ KŇAZSTVA a EUCHARISTIU, ktorá by však bez kňazov nemohla byť slúžená. Pamätajme dnes v modlitbách aj na našeho duchovné otca Františka a poďakujme Bohu za neho... 

Boh nás miluje takých, akí sme

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93