Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce
Vitajte na našich stránkach

Novinky

Odpustová slávnosť v našej farnosti

Na sviatok svätého Štefana - Uhorského kráľa sa v našej farnosti uskutočnila odpustová slávnosť, ktorú celebroval dôstojný pán Metod Frivalský, pôsobiaci v minulosti aj u nás. 

Procesia Božie Telo, opekačka pre rómske deti a iné

Zverejnili sme fotky z ďalších akcií vo FOTOGALÉRII. Viac kliknutím na TU: 

Boh nás miluje takých, akí sme

Drahé farské a rehoľné spoločenstvá

Miništranti na výlete

Počas letných prázdnin sa miništranti z našej farnosti zúčastnili spoločného výletu spolu s našim pánom farárom Františkom Knapíkom. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli túto akciu zorganizovať. 

20 inštrukcií k svätej omši, na ktoré musíme pamätať

Ako dlho po prijímaní je v Eucharistii prítomný Kristus?

Prikázané sviatky v roku 2019

Prikázaných sviatkov v rímskokatolíckej cirkvi máme okrem každej nedele celkovo 10. V tomto roku 2019 SA NESLÁVI AKO PRIKÁZANÝ SVIATOK NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, nakoľko 8. 12. 2019 dostáva prednosť 2. adventná nedeľa. Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa presúva na 9. 12. 2019, avšak už bez štatútu prikázaného sviatku. Prikázaný sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, je u nás dišpenzovaný (tzn. neslávi sa ako prikázaný). 

Bez svätej omše?

"Pre svet by skôr bolo ľahšie prežiť bez slnka, než bez svätej omše" - napísal svätý Páter Pio z Pietrelciny

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93