Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Novinky

28. máj - Slávnosť zoslania Ducha Svätého - Turíce
4. jún - Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Prvoprijímajúce deti navštívili Mariánsku horu v Levoči

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93