Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce
Vitajte na našich stránkach

Novinky

  • Od pondelka 16. novembra je obnovené verejné slávenie bohoslužieb. Podmienkou je šachovnicové sedenie veriacich. Medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. 
  • Toto uvoľňujúce pravidlo sa týka len miest na sedenie, ktorých počet nesmie prekročiť polovicu kapacity kostola. V našom kostole je to cca 70 osôb. V jednej lavici môžu byť maximálne 3 osoby.
  • Nedeľu 15. novembra od 11,00 do 12,00 hod. bude kostol otvorený k súkromnej modlitbe s možnosťou prijať sv. prijímanie.
  • V nedeľu od 22.11. je o 9,00 hod. sv. omša vyhradená pre seniorov.
  • Príprava na sviatosť birmovania pokračuje druhou katechézou dištančnou formou. Prosíme birmovancov o zodpovedný prístup. Prosíme birmovancov, ktorí sa ešte nezapojili do prípravy, aby kontaktovali adresu: birmovka21@gmail.com
  • 15. novembra je zbierka na kňazský seminár. Kto chce v rámci možnosti prispieť na túto inštitúciu, môže tak urobiť osobne v kostole alebo priamo na číslo účtu kňazského seminára: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412 050907
  • O upratovanie kostola na tento týždeň prosíme tieto rodiny: Dunajčanová, Kopperová, Ilčáková, Vigová. Boh zaplať za túto službu.

Príhovor duchovného otca na nedeľu
15. november 2020

Príhovor duchovného otca na nedeľu
8. november 2020

Príhovor duchovného otca na nedeľu
1. november 2020

Príhovor duchovného otca na nedeľu 
25. október 2020

Modlime sa za nášho duchovného otca

Počas Poslednej večere Pán Ježiš ustanovil SVIATOSŤ KŇAZSTVA a EUCHARISTIU, ktorá by však bez kňazov nemohla byť slúžená. Pamätajme dnes v modlitbách aj na našeho duchovné otca Františka a poďakujme Bohu za neho... 

Príhovory duchovného otca

Príhovory duchovného otca môžete nájsť v časti AKTIVITY - VIAC KLIKNUTÍM TU

Boh nás miluje takých, akí sme

Prikázané sviatky v roku 2020

Prikázaný sviatok označuje slávnosť, ktorú máme zasvätiť ako nedeľu , zúčastniť sa svätej omše a nekonať ťažké práce. 

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93