Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Novinky

Od 18. - 25. januára 2022 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pri tejto príležitosti bude 23. januára 2022 o 15.30 hod. ekumenická pobožnosť v Poprade v konkatedrále za účasti predstaviteľov jednotlivých Cirkví.

23. január 2022 - 3. nedeľa v cezročnom období - NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA
30. január 2022 - 4. nedeľa v cezročnom období

Na svätej omši môže byť maximálne 100 ľudí a to v režime OP  - očkovaní (O) a tí, ktorí prekonali ochorenie COVID 19 nie viac ako 180 dní dozadu (P). Účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie. Je potrebný zoznam účastníkov. V prípade kontroly je potrebné preukázať sa dokladom. 

Pre tých,  ktorí uvedené podmienky nespĺňajú, je ponúknutá individuálna pastoračná starostlivosť v nedeľu po 2. svätej omši od cca 10.45 do 11.00 hod. (sväté prijímanie) alebo po vzájomnej dohode kedykoľvek. 

Nakoľko sa uvoľnili hygienické obmedzenia v nedeľu
 od 23. januára 2022 sv. omša o 9.00 hod. už nebude. 

  • Cirkevné gymnázium sv. Jána Pavla II. v Poprade organizuje v piatok 28.1.2022 individuálne dni otvorených dverí prezenčnou formou. Bližšie informácie sú na webovej stránke školy.
  • O upratovanie kostola na tento týždeň prosíme tieto rodiny: Krišková, Kozáková, Pisarčíková, Kalafutová. Pán Boh zaplať za túto službu.

Kurz prípravy na manželstvo

SYNODA O SYNODALITE

"Drahí bratia a sestry, 17. októbra 2021  sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody o synodalite, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený Diecézny synodálny tím, ktorý aktuálne pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých povzbudzujeme modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web stránku www.synoda.sk, ktorá sa venuje otázkam synody a rovnako sociálne siete našej diecézy. V prvú novembrovú nedeľu dňa 7. novembra 2021 bude v celej Spišskej diecéze zverejnená možnosť ako sa zapojiť do synody a to konkrétnym vyjadrením svojho názoru ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi s cieľom ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na spoluprácu."

Boh nás miluje takých, akí sme

Modlime sa za nášho duchovného otca

Počas Poslednej večere Pán Ježiš ustanovil SVIATOSŤ KŇAZSTVA a EUCHARISTIU, ktorá by však bez kňazov nemohla byť slúžená. Pamätajme dnes v modlitbách aj na našeho duchovné otca Františka a poďakujme Bohu za neho... 

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93