Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Novinky

25. február - 2. pôstna nedeľa
3. marec - 3. pôstna nedeľa

List Otca biskupa mladým

Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na Instagrame - mladispisskejdiecezy a kpm_spis.

Váš biskup František 

Diplom v rodinnej pastorácii

Akadémia Karola Wojtylu ponúka možnosť zápisu manželov do 9. ročníka kurzu Diplom v rodinnej pastorácii. Jeho cieľom je v atmosfére priateľstva a prijatia budovať solídne základy rodinnej kultúry vo vnútri samotných rodín, ako aj farností a tým aj celej Cirkvi. Študijný plán je rozdelený do jedného týždňového stretnutia v júli a troch víkendových stretnutí počas troch školských rokov. Obsah programu je inšpirovaný učením sv. Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté aj do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu.

Počas stretnutí sa o deti stará tím animátorov. Viac informácií o programe a aktuálnu prihlášku nájdete na www.adkw.sk

Témy pôstnych kázni v našej farnosti

Počas pôstneho obdobia v piatok o 18:00 hod. pri sv. omši zaznie cyklus pôstnych kázni. Kňazi z okolitých farnosti prednesú svoje príhovory na pôstne témy. Pred sv. omšou o 17:30 bude krížová cesta, ktorú sa pomodlí celebrujúci kňaz. Pozývame veriacich k účasti.

Piatok 22.2. -  17:30 hod.
Kto je moje Telo a pije moju Krv- pozvanie ku prehĺbeniu vzťahu s Eucharistiou
Vdp. Anton Mišek, farár Poprad -Spišská Sobota

Piatok 1.3. - 18:00 hod.
Pokánie - pozvanie prežiť milosrdenstvo a odpustenie
Vdp. F. Knapík - farár Poprad-Matejovce

Piatok 8.3.  - 17:30 hod.
Nielen z chleba žije človek - pozvanie ku prehĺbeniu vzťahu s Božím Slovom
Vdp. Anton Lisnik, farár Poprad - Stráže

Piatok 15.3. - 17:30 hod.
Objaviť púšť - pozvanie spoznať význam pôstu
Vdp. Anton Ziolkovský, farár Nová Lesná

Piatok 22.3. - 17:30 hod.
Ecce Homo - pozvanie prežívať Kristovu obetu na kríži
Vdp. Jozef Anderák, farár Spišská Teplica

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93