Rímskokatolícka farnosť Poprad - Matejovce

Vitajte na našich stránkach

Novinky

26. jún 2022 - 13. nedeľa v cezročnom období
29. jún 2022 (t.j. streda) - Slávnosť sv. Petra a Pavla - prikázaný sviatok
3. júl 2022 - 14. nedeľa v cezročnom období

Od 21. apríla 2022 je zrušené nosenie respirátorov a rúšok v interiéri kostola. Ďakujem všetkým, ktorí dlhodobo rešpektovali toto hygienické opatrenie. 

31. Pešia púť mládeže z Muráňa do Levoče

Večné sľuby sestier Matky Terezy (Misionárky lásky)

Dňa 24. mája 2022 sa v Ríme uskutočnili večné sľuby sestier kongregácie Misionárok lásky. Medzi 11 rehoľnými sestrami z celého sveta, ktoré zložili večné sľuby boli aj dve sestry z Európy. Jedná zo Španielska a druhá zo Slovenska pochádzajúca z farnosti Poprad Matejoviec.  

Púť prvoprijímajúcich deti a ich rodičov

V sobotu 21. mája 2022 sa uskutočnila púť prvoprijímajúcich deti a ich rodičov na Mariánsku horu v Levoči a na Spišskú Kapitulu. Odchod autobusu bol 8.00 hod. spred kostola. Sv. omša na Mariánskej hore bola o 9.00 hod.

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

Duchovná obnova na tému - Ukrytý v náručí Otca

Národné stretnutie mládeže

V utorok 22. februára 2022 bude na stránke narodnestretnutiemladeze.sk spustené prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže T22 a prvých 222 prihlásených bude mať zvýhodnenú cenu - 22,- €.

Tešíme sa na vašu návštevu

Farský úrad, Koperníkova 2282/30, 059 51 Matejovce

GPS: 49.082085, 20.321171

Farský administrátor:

ThDr. František Knapík PhD.

052/773 16 93