Sviatosť manželstva

Sem vložte podnadpis

Manželstvo

Je to stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si udeľujú sviatosť manželstva manželia navzájom pred tvárou Cirkvi, vo východnej Cirkvi ju vysluhuje kňaz. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a otvorenosť pre plodenie detí.

Záujem prijať sviatosť manželstva je potrebné zahlásiť pol roka dopredu avšak najmenej tri mesiace pred slávením sobáša. K spísaniu sobášnej zápisnice je potrebná žiadosť o uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci podávajú na Matričnom úrade v Poprade. Tiež sú potrebné krstné listy snúbencov, ktoré vydávajú farské úrady v mieste krstu.

Snúbenci musia absolvovať prípravu buď na farskom úrade podľa dohody s kňazom alebo absolvovať kurz na prípravy manželstvo pre snúbencov (https://www.domanzelstva.sk).