Pomazanie chorých

Sem vložte podnadpis

Pomazanie chorých

Pomazáva sa posväteným olejom na rukách a na čele. Hovorí sa pritom: "Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen.

A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen." Táto sviatosť nie je poslednou sviatosťou v živote človeka. Poslednou sviatosťou má byť viatikum - eucharistia na prechod zo smrti do života k Otcovi.

Sviatosť pomazania chorých v prípade potreby na požiadanie kedykoľvek. Návšteva chorých a starých na prvý piatok v mesiaci.