Aktivity

Oprava kostolnej veže - 2022

Odpustová slávnosť

Poďakovanie biskupov Slovenska

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

List rektora na NEDEĽU KATOLÍCKEJ UNIVERZITY - 30. január 2022

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

Svätá sobota - Biela sobota - Veľkonočná vigília

Krížová cesta ulicami Matejoviec

Miništrantský výlet - 2022

Večné sľuby sestier Matky Terezy (Misionárky lásky)

Dňa 24. mája 2022 sa v Ríme uskutočnili večné sľuby sestier kongregácie Misionárok lásky. Medzi 11 rehoľnými sestrami z celého sveta, ktoré zložili večné sľuby boli aj dve sestry z Európy. Jedná zo Španielska a druhá zo Slovenska pochádzajúca z farnosti Poprad Matejoviec.   

Púť prvoprijímajúcich deti a ich rodičov

Posvätenie veľkonočných jedál

Piatok Utrpenia Pána - Veľký piatok

Štvrtok Pánovej večere - Zelený štvrtok

Palmová (Kvetná) nedeľa Nedeľa Utrpenia Pána

Traja králi - 6. január 2022