Aktivity

2022

 † Pavol Dunajčan

Dňa 5. januára si Pán života a smrti povolal do večnosti nášho farníka a dlhoročného člena hospodárskej rady farnosti pána Pavla Dunajčana st. Chcem mu vo svojom mene ako aj v mene celej farnosti Matejovce vyjadriť veľkú vďaku za jeho službu pre farnosť, najmä za jeho celoživotnú lásku a starostlivosť o kostol. Nech mu je Dobrý Pán Boh večnou odmenou.  

Spomienka na pápeža

BENEDIKT XVI.

16. apríl 1927 - 31. december 2022

Benedikt XVI., občianskym menom Joseph Alois Ratzinger bol nemecký duchovný a emeritný pápež.

Príhovor na Silvester 2022

Vianoce 2022

VIANOČNÁ AKADÉMIA

Dňa 25. decembra 2022 (t.j. nedeľa) o 17,00 hod. bola v kostole Vianočná akadémia našich deti a mládeže.

Rorátne sväté omše

V stredu a sobotu ráno boli počas adventu rorátne sväté omše o 6.00 hod. Sväté omše sa slávili len pri svetle sviec. 

Dušičková pobožnosť na cintoríne v Matejovciach

Dňa 1. novembra 2022 o 15.00 hod. sa uskutočnila dušičková pobožnosť na cintoríne v Matejovciach.  

Oprava zatekajúcej strechy na kostole - október 2022

Čistenie odpadových rín na kostole - október 2022

Oprava kostolnej veže - 2022

Odpustová slávnosť

Dňa 14. augusta 2022 sa v našej farnosti uskutočnila odpustová slávnosť patróna farnosti Svätého Štefana Uhorského, ktorú celebroval Vdp. ThLic. Róbert Neupauer zo Spišskej Kapituly, poverený pastoráciou rodín v Spišskej diecéze. Touto cestou ďakujeme farskému spevokolu i všetkým, ktorí sa podieľali na výzdobe, upratovaní kostola alebo iným spôsobom sa pričinili o dôstojný priebeh odpustovej slávnosti.  

Poďakovanie biskupov Slovenska

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

List rektora na NEDEĽU KATOLÍCKEJ UNIVERZITY - 30. január 2022

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

Svätá sobota - Biela sobota - Veľkonočná vigília

Krížová cesta ulicami Matejoviec

Miništrantský výlet - 2022

Večné sľuby sestier Matky Terezy (Misionárky lásky)

Dňa 24. mája 2022 sa v Ríme uskutočnili večné sľuby sestier kongregácie Misionárok lásky. Medzi 11 rehoľnými sestrami z celého sveta, ktoré zložili večné sľuby boli aj dve sestry z Európy. Jedná zo Španielska a druhá zo Slovenska pochádzajúca z farnosti Poprad Matejoviec.   

Púť prvoprijímajúcich deti a ich rodičov

Posvätenie veľkonočných jedál

Piatok Utrpenia Pána - Veľký piatok

Štvrtok Pánovej večere - Zelený štvrtok

Palmová (Kvetná) nedeľa Nedeľa Utrpenia Pána

Traja králi - 6. január 2022