Aktivity

Príhovor duchovného správcu farnosti k Silvestru 2021

Vianočná výzdoba v okolí kostola

Rorátna svätá omša v stredu 

V mesiaci december sa konali rorátne sväté omše o 6.00 hod. pri svetle sviec.

Príhovor na 1. Adventnú nedeľu - 28. november 2021

Kurz prípravy na manželstvo

Dušičková pobožnosť na slávnosť Všetkých svätých 

V pondelok 1. novembra 2021 sa o 15.00 hod. uskutočnila dušičková pobožnosť na cintoríne v Poprade-Matejovciach. Veriaci, ktorý v mesiaci november navštívi cintorín, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. K získaniu odpustkov je potrebné splniť tieto podmienky:

modlitba na úmysel Svätého Otca, svätá spoveď, sväté prijímanie 

Sviečka za nenarodené deti

Fórum života opäť organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! V čase okolo 2. novembra zapáľme sviečky za nenarodené deti. Sviečky sú na stolíku. Cena jednej sviečky 1 euro. Jej kúpou podporíte inštitúciu Fórum života.  

Sviatosť birmovania v našej farnosti

Dňa 19. septembra 2021 sa konala v našej farnosti sviatosť birmovania, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup z Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Spišskej Kapitule. Nezabúdajme na našich birmovancov vo svojich modlitbách.  

Miništrantský výlet - leto 2021

1. sväté prijímanie vo farnosti - 13. jún 2021

Príhovor na Veľkonočné trojdnie

List Konferencie Biskupov Slovenska premiérovi a vláde SR

Príhovor duchovného otca na Kvetnú nedeľu

8 rokov pontifikátu pápeža Františka

František (lat. Franciscus), vl. menom Jorge Mario Bergoglio, SJ (* 17. december 1936, Buenos Aires, Argentína) je 266. pápež Katolíckej cirkvi, rímsky biskup a panovník štátu Vatikán zvolený v konkláve dňa 13. marca 2013. 

Príhovor duchovného otca na 4. pôstnu nedeľu

Príhovor duchovného otca na 2. pôstnu nedeľu

Príhovor duchovného otca na 6. nedeľu v cezročnom období

Príhovor duchovného otca na 3. nedeľu v cezročnom období

Svätá omša na Štedrý deň

V piatok 24. decembra 2021 na Štedrý deň bola svätá omša o 16.00 hod. pre deti s rodičmi. O 22.00 hod. pre seniorov a o 24.00 hod. polnočná svätá omša pre ostatných.  Na slávnosť Božieho narodenia bola vianočná ofera.  

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo bolo v našom kostole v nedeľu 19. decembra 2021 pri dopoludňajších svätých omšiach. Veriaci si priniesli lampáš alebo kahance, aby  si mohli vziať svetlo aj do svojich domovov.  

Príhovor na 2. Adventnú nedeľu - 5. december 2021

Príhovor k mladým na
36. svetový deň mládeže

Červená streda - 24. novembra 2021

Dňa 24. novembra 2021 sa uskutočnilo podujatie s názvom "Červená streda". Je to iniciatíva, ktorá poukazuje na prenasledovanie kresťanov na celom svete. V tento deň sa kostoly na celom svete vysvetili na červeno (farba mučeníkov). 

Večer svedectiev - Boh nie je mŕtvy 

Komisia pre mládež v spolupráci s farnosťou Poprad pripravila v utorok 16. novembra 2021 online VEČER SVEDECTIEV pod názvom BOH NIE JE MŔTVY. Video zo streamu nájdete na Youtubovom kanáli RKC Poprad - kliknite TU alebo viď nižšie.

Zároveň Vás touto cestou pozývame sledovať naživo prenos z originálnej akcie GODZONE TOUR 2021 - BOH NIE JE MŔTVY, ktorý bude vysielaný na TV NOE
v sobotu 21. novembra 2021 o 19.30 hod. Viac kliknutím TU:

Odporúčaná modlitba pre nás všetkých:

Ježiš, verím, že si Boží Syn, Mesiáš. Ďakujem Ti, že si na tento svet neprišiel preto, aby si ma potrestal za moje hriechy, ale aby si ma spasil. Ďakujem Ti za to, že ma miluješ. Viem, že som urobil/a veľa hriechov, ale súčasne vyhlasujem, že Tvoje milosrdenstvo je väčšie, než moje hriechy. Prosím Ťa, odpusť mi. Pane Ježišu, dnes Ťa prijímam za svojho osobného Pána a Spasiteľa. Odovzdávam Ti celý život: svoju minulosť, prítomnosť aj budúcnosť a prosím Ťa, aby si vládol nad každou oblasťou môjho života. Verím, že nesklameš toho, kto v Teba verí. Amen

Svätý otec František navštívil Slovensko

Pred návštevou pápeža vyšla brožúra o dielach Cirkvi v rómskych komunitách

Kniha obsahuje opis takmer tridsiatich pastoračných diel z ôsmich diecéz a podáva historický prierez, ako aj informácie o súčasných aktivitách jednotlivých pastoračných diel. Spomína sa v nej aj naša farnosť Poprad-Matejovce. Viac sa dočítate nižšie alebo kliknutím TU:

Pápež František na Slovensku od 12. - 15. septembra 2021


Dňa 12. septembra 2021 popoludní o 15,30 hod. z príležitosti príchodu pápeža Františka na celom Slovensku zvonili zvony. Tí, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť na stretnutiach so Svätým Otcom, sledovali priebeh návštevy prostredníctvom televízie. Bola to výnimočná historická udalosť nielen pre nás katolíkov ale pre celú našu krajinu.  

Odpustová slávnosť - 22. august 2021

Odpustová slávnosť patróna farnosti Sv. Štefana Uhorského sa uskutočnila v nedeľu 22. augusta 2021 o 10.00 hod.

Slávnostným celebrantom bol Vdp. Peter Matis, koordinátor diecéznych projektov na biskupskom úrade v Spišskej Kapitule.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - 3. jún 2021

Liturgia domácej cirkvi - 2. nedeľa v cezročnom období

Pastiersky list biskupov Slovenska na 1. Adventnú nedeľu

Príhovor na 3. Veľkonočnú nedeľu 2021

Príhovor na 2. Veľkonočnú nedeľu 2021

Príhovor na Veľkú noc 2021

Príhovor duchovného otca na 5. pôstnu nedeľu

Príhovor duchovného otca na 3. pôstnu nedeľu

Príhovor duchovného otca na 1. pôstnu nedeľu

Príhovor duchovného otca na 5. nedeľu v cezročnom období

Príhovor duchovného otca na 4. nedeľu v cezročnom období

Domáca liturgia - 31. január 2021 - 4. nedeľa v cezročnom období

Pastiersky list KBS - Nový rok 2021