História

Kostol sv. Štefana Kráľa bol postavený v gotickom slohu v 1. pol. 14. storočia, v 18. storočí bol zbarokizovaný. Je to jednoloďová stavba s presbytériom s rovným uzáverom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby. Triumfálny oblúk je lomený. Loď je zaklenutá na dva polygonálne piliere krížovou rebrovou klenbou. Na západnej strane lode je murovaný luisézny organový chór. Na východnej strane presbytéria sa nachádza zamurované gotické okrúhle okno. Na severnej stene presbytéria je výklenkové pastofórium.