Fotogaléria

ROK 2019

Roráty 2019

Primičná svätá omša - novokňaz Efrém Tomáš Zemjánek

Výlet s miništrantami

Procesia Božie Telo

Púť prvoprijímajúcich detí na Spišskú Kapitulu a Mariánsku horu

Požehnanie jedál

Veľký Piatok

Krížová cesta

Požehnanie matiek pred pôrodom

Odpustová svätá omša

Opekačka pre rómske deti

Biela Sobota

Miništransky výlet Assisi, Florencia 

Diecézna škola viery - 1. marec 2019

Diecézna škola viery - 1. február 2019

ROK 2018

Vianočná akadémia
 25. december 2018

Rorátne sväté omše

Posvätenie Adventných vencov

Pamiatka zosnulých

Výročia

Farská škola viery

Veľká noc

Manuálne práce na kostole

Vianočné stretnutie s rómskymi deťmi

Katechézy pre Rómov

Adventný večer - Poetica Musica - 9. december 2018

Vizitácia v našej farnosti

Požehnanie Immaculaty

Scholtzove dni

Miništrantský výlet

Miništranti v Ríme

Krížová cesta


ROK 2017

Sviatosť birmovania

Púť birmovancov

Rorátne sväté omše

Krížová cesta

Miništrantský výlet

Jasličková slávnosť

Guláš s birmovancami

Sviatok všetkých svätých

Iné