Fotogaléria

ROK 2023

Odpustová slávnosť patróna farnosti Svätého Štefana Uhorského 

ROK 2022

Štvrtok Pánovej večere - Zelený štvrtok

Piatok Utrpenia Pána - Veľký piatok

Svätá sobota - Biela sobota - Veľkonočná vigília

Palmová (Kvetná) nedeľa Nedeľa Utrpenia Pána

Krížová cesta ulicami Matejoviec

Posvätenie veľkonočných jedál

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

Púť prvoprijímajúcich deti a ich rodičov

ROK 2021

Január 2021

Pôstne obdobie

ROK 2020

Vianoce 2020

Rorátne sväté omše

Kostol sv. Štefana Kráľa v našej farnosti

Miništrantský výlet 2020

Odpustová slávnosť

Pomoc rodine postihnutej požiarom

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi


ROK 2019

Betlehemci u nás 2019

Vianočné stretnutie s rómskymi deťmi - 2019

Roráty 2019

Primičná svätá omša - novokňaz Efrém Tomáš Zemjánek

Výlet s miništrantami

Procesia Božie Telo

Púť prvoprijímajúcich detí na Spišskú Kapitulu a Mariánsku horu

Požehnanie jedál

Veľký Piatok

Krížová cesta

Silvestrovský punč

Vianočná akadémia 2019

Odpustová svätá omša

Opekačka pre rómske deti

Biela Sobota

Miništransky výlet Assisi, Florencia 

Diecézna škola viery - 1. marec 2019

Diecézna škola viery - 1. február 2019

Požehnanie matiek pred pôrodom


ROK 2018

Vianočná akadémia
 25. december 2018

Rorátne sväté omše

Posvätenie Adventných vencov

Pamiatka zosnulých

Výročia

Farská škola viery

Veľká noc

Manuálne práce na kostole

Krížová cesta

Vianočné stretnutie s rómskymi deťmi

Katechézy pre Rómov

Adventný večer - Poetica Musica - 9. december 2018

Vizitácia v našej farnosti

Požehnanie Immaculaty

Scholtzove dni

Miništrantský výlet

Miništranti v Ríme


ROK 2017

Sviatosť birmovania

Púť birmovancov

Rorátne sväté omše

Krížová cesta

Jasličková slávnosť

Guláš s birmovancami

Sviatok všetkých svätých

Iné

Miništrantský výlet