Aktivity

Cintorín v Matejovciach

Miništranti na výlete

Počas letných prázdnin sa miništranti z našej farnosti zúčastnili spoločného výletu spolu s našim pánom farárom Františkom Knapíkom. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli túto akciu zorganizovať.  

Procesia Božie Telo, opekačka pre rómske deti a iné

Zverejnili sme fotky z ďalších akcií vo FOTOGALÉRII. Viac kliknutím na TU:  

Veľká noc v našej farnosti

Chcem poďakovať spevokolu, miništrantom, lektorom, pani kostolníčke, ženám, ktoré robili výzdobu, organizátorom krížovej cesty, všetkým, ktorí akýkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu liturgických slávení. Nech Pán odmení vašu ochotu. Váš duchovný otec František. 

Rorátne sväté omše u nás

Aj tento ADVENT zaži každú stredu a sobotu ráno jedinečnú prípravu a príď o 6.00 hod. na rorátnu svätú omšu. Ak môžeš, nezabudni si priniesť lampáš so sviecou....lebo aj Tvoje svetlo sviece pomôže. 

Malá vianočná hudba - 5.1.2019

Krátka ukážka z 8.ročníka koncertu Malá vianočná hudba, ktorý nám predstavilo sláčikové kvarteto Ad Gloriam Dei spolu so svojimi hosťami v kostole svätého Štefana Kráľa v Poprade - Matejovciach.

Adventný večer 4 DARY - Poetica Musica

V nedeľný podvečer 9. decembra 2018 zavítala do kostola sv. Štefana Kráľa v Matejovciach tvorivá skupina Poetica Musica. Predstavila sa so svojím Adventným pásmom 4 dary, pozostávajúcim z básní, piesní a zamyslení. Hostia sa mohli vďaka ním mohli stíšiť a spoločne pomyselne putovať od stvorenia až k novonarodenému Kristovi - spáse sveta. Ich autorkou bola talentovaná speváčka, pianistka, textárka a skladateľka Zuzana Eperješiová. Koordinátorom tvorivej skupiny a autorom námetu je katolícky kňaz Martin Gnip, ktorý prednášal umelecké slovo. Hudobný sprievod tvorili ďalší členovia tvorivej skupiny - Michal Lörinc, Peter a Pavol Jakabovci.

Poetica Musica je tvorivá skupina mladých talentovaných ľudí, ktorá prostredníctvom slova a hudby predstavuje už 8 rokov svoj pohľad na aktuálne spoločenské a duchovné témy. Poetickou a hudobnou formou sprostredkovávajú hodnoty, príbehy, postrehy zo života.

Z množstva piesní, albumov a hudobných pásiem, ktoré Poetica Musica od roku 2010 vydala, spomeňme aspoň niektoré: Áno za život, Makarioi,

Milosrdne a najnovší album Večnosť vonia... k blahorečeniu Anky Kolesárovej.

Ďakujeme tvorivej skupine Poetica Musica, že svojím vystúpením obohatili tento adventný čas. Aj takto cez ich duchovné slovo a lahodný spev i hudbu nám dali priestor spoznať ten  NAJVZÁCNEJŠÍ dar... 

Marián Kuffa
prednáška birmovancov - 2017

Renáta Ocilková - prednáška birmovancom - 2017

Novokňaz z našej farnosti

V nedeľu 15. septembra 2019 sa konala v našej farnosti primičná svätá omša novokňaza z našej farnosti brata Efréma Tomáša Zemjáneka. Prajeme mu v mene celej farnosti Poprad-Matejovce, aby pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej kňazov, dar povolania naplno využil pre spásu svojej duše a pre spásu tých duší, ktoré mu Boh zverí. Budeme ho naďalej sprevádzať svojimi modlitbami a obetami. Zároveň prosíme, aby pamätal aj na nás v modlitbách, na svojich rodákov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k organizácii tejto vzácnej slávnosti.

Odpustová slávnosť v našej farnosti

Na sviatok svätého Štefana - Uhorského kráľa sa v našej farnosti uskutočnila odpustová slávnosť, ktorú celebroval dôstojný pán Metod Frivalský, pôsobiaci v minulosti aj u nás.

Vianočná akadémia

Polnočná svätá omša - 24. december 2018

Darček naviac - VIANOCE 2018

Farnosť v Matejovciach na TV LUX

TV LUX priniesla reportáž o rekonštrukcii mariánskeho stĺpu v Poprade-Matejovciach.

Požehnanie Immaculaty v Matejovciach

Osadenie Immaculaty v Matejovciach

Koncert hudobnej skupiny G.O.D´s.

Dňa 23. septembra 2018 účinkovala gospelová hudobná skupina G.O.D´s. v našom kostole.