Aktivity

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Diecézna škola viery

DEŇ ZATVORENÝCH DVERÍ
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

Keďže tento rok na nedeľu Dobrého pastiera nie je možné uskutočniť deň otvorených dverí v našom seminári, rozhodli sa bohoslovci spolu s predstavenými, natočiť a sprítomniť vám tento deň (za)otvorených dverí.  

Príhovory duchovného otca k veriacim v čase prijatých opatrení pred šírením ochorenia COVID-19


Diecézna škola viery

Šiestu katechézu diecéznej školy viery týkajúcu sa 7. a 10. Božieho prikázania si môžete pozrieť formou videodokumentu.

Pastiersky list diecézneho biskupa
Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020 

Liturgia domácej cirkvi na VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

Drahí bratia a sestry,

na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista.

Oznam pre veriacich

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska premiéra Igora Matoviča, Konferencia biskupov Slovenska stanovila, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Veriaci v týchto dňoch môžu sledovať sväté omše prostredníctvom televíznych a rozhlasových prenosov (Televízia Lux - https://www.tvlux.sk/ , Rádio Lumen - https://www.lumen.sk/ )

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

Cintorín v Matejovciach

Miništranti na výlete

Počas letných prázdnin sa miništranti z našej farnosti zúčastnili spoločného výletu spolu s našim pánom farárom Františkom Knapíkom. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli túto akciu zorganizovať.  

Procesia Božie Telo, opekačka pre rómske deti a iné

Zverejnili sme fotky z ďalších akcií vo FOTOGALÉRII. Viac kliknutím na TU:  

Veľká noc v našej farnosti

Chcem poďakovať spevokolu, miništrantom, lektorom, pani kostolníčke, ženám, ktoré robili výzdobu, organizátorom krížovej cesty, všetkým, ktorí akýkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu liturgických slávení. Nech Pán odmení vašu ochotu. Váš duchovný otec František. 

Rorátne sväté omše u nás

Aj tento ADVENT zaži každú stredu a sobotu ráno jedinečnú prípravu a príď o 6.00 hod. na rorátnu svätú omšu. Ak môžeš, nezabudni si priniesť lampáš so sviecou....lebo aj Tvoje svetlo sviece pomôže. 

Adventný večer 4 DARY - Poetica Musica

V nedeľný podvečer 9. decembra 2018 zavítala do kostola sv. Štefana Kráľa v Matejovciach tvorivá skupina Poetica Musica. Predstavila sa so svojím Adventným pásmom 4 dary, pozostávajúcim z básní, piesní a zamyslení. Hostia sa mohli vďaka ním mohli stíšiť a spoločne pomyselne putovať od stvorenia až k novonarodenému Kristovi - spáse sveta. Ich autorkou bola talentovaná speváčka, pianistka, textárka a skladateľka Zuzana Eperješiová. Koordinátorom tvorivej skupiny a autorom námetu je katolícky kňaz Martin Gnip, ktorý prednášal umelecké slovo. Hudobný sprievod tvorili ďalší členovia tvorivej skupiny - Michal Lörinc, Peter a Pavol Jakabovci.

Poetica Musica je tvorivá skupina mladých talentovaných ľudí, ktorá prostredníctvom slova a hudby predstavuje už 8 rokov svoj pohľad na aktuálne spoločenské a duchovné témy. Poetickou a hudobnou formou sprostredkovávajú hodnoty, príbehy, postrehy zo života.

Z množstva piesní, albumov a hudobných pásiem, ktoré Poetica Musica od roku 2010 vydala, spomeňme aspoň niektoré: Áno za život, Makarioi,

Milosrdne a najnovší album Večnosť vonia... k blahorečeniu Anky Kolesárovej.

Ďakujeme tvorivej skupine Poetica Musica, že svojím vystúpením obohatili tento adventný čas. Aj takto cez ich duchovné slovo a lahodný spev i hudbu nám dali priestor spoznať ten  NAJVZÁCNEJŠÍ dar... 

Novokňaz z našej farnosti

V nedeľu 15. septembra 2019 sa konala v našej farnosti primičná svätá omša novokňaza z našej farnosti brata Efréma Tomáša Zemjáneka. Prajeme mu v mene celej farnosti Poprad-Matejovce, aby pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej kňazov, dar povolania naplno využil pre spásu svojej duše a pre spásu tých duší, ktoré mu Boh zverí. Budeme ho naďalej sprevádzať svojimi modlitbami a obetami. Zároveň prosíme, aby pamätal aj na nás v modlitbách, na svojich rodákov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k organizácii tejto vzácnej slávnosti.

Odpustová slávnosť v našej farnosti

Na sviatok svätého Štefana - Uhorského kráľa sa v našej farnosti uskutočnila odpustová slávnosť, ktorú celebroval dôstojný pán Metod Frivalský, pôsobiaci v minulosti aj u nás.

Vianočná akadémia

Polnočná svätá omša - 24. december 2018

Darček naviac - VIANOCE 2018

Farnosť v Matejovciach na TV LUX

TV LUX priniesla reportáž o rekonštrukcii mariánskeho stĺpu v Poprade-Matejovciach.

Požehnanie Immaculaty v Matejovciach

Osadenie Immaculaty v Matejovciach

Koncert hudobnej skupiny G.O.D´s.

Dňa 23. septembra 2018 účinkovala gospelová hudobná skupina G.O.D´s. v našom kostole.  

Malá vianočná hudba - 5.1.2019

Krátka ukážka z 8.ročníka koncertu Malá vianočná hudba, ktorý nám predstavilo sláčikové kvarteto Ad Gloriam Dei spolu so svojimi hosťami v kostole svätého Štefana Kráľa v Poprade - Matejovciach.

Marián Kuffa
prednáška birmovancov - 2017

Renáta Ocilková - prednáška birmovancom - 2017