Časy spovedania 

Sem vložte podnadpis

Pre vyslúženie sviatosti zmierenia som k dispozícii (okrem nedele) pol hodinu pred svätou omšou. Štvrtok aj po svätej omši počas adorácie. V prvopiatkovom týždni vo štvrtok hodinu a v piatok dve hodiny pred svätou omšou.

Návšteva chorých a starých na prvý piatok v mesiaci.