Úradné hodiny

Sem vložte podnadpis

Úradné hodiny

V prípade kladného vybavenia nejakej záležitosti, odporúčam vopred zavolať, alebo mailom kontaktovať, nakoľko kvôli iným povinnostiam nemusím byť práve prítomný na farskom úrade.

Pred alebo po sv. omši (okrem nedele) som tiež k dispozícii v sakristií kostola.

Ďakujem za pochopenie.

Nahlásenie pohrebu

Termín pohrebu je vždy potrebné dohodnúť najprv s kňazom po vzájomnej dohode s pohrebnou službou. V prípade, že oslovená pohrebná služba v požadovanom čase (ktorý vyhovuje pozostalej rodine aj kňazovi) nemôže, odporúčam osloviť inú pohrebnú službu.

Úmysly na sväté omše

Úmysly na sväté omše prijímam maximálne 2 mesiace dopredu. V prípade, že v uvedený deň sa koná pohrebná svátá omša, úmysel je preložený na najbližší voľný termín.

*Zmena vyhradená.