Krst

Sem vložte podnadpis

Krst

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.

Krst sú povinní prísť zahlásiť rodičia dieťaťa osobne (aspoň jeden rodič) na farský úrad. Potrebné je so sebou priniesť rodný list.

V prípade, že rodičia dieťaťa nebývajú na území farnosti a žiadajú o krst, je potrebný súhlas (licencia) od farára miesta, kde sa aktuálne žijú.

Krstný rodič musí byť pobirmovaný katolík a žiť kresťanským spôsobom života. Ak nie je slobodný, musí mať cirkevný sobáš. Ak existuje pochybnosť, či krstný rodič spĺňa uvedené podmienky, je potrebné priniesť potvrdenie z farského úradu, kde bol krstný rodič pokrstený o jeho prijatých sviatostiach.

Rodičia a krstní rodičia sa musia zúčastniť krstnej náuky