Farnosť

"Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás."

" Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."