Aktivity

Oprava kostolnej veže - 2022

Miništrantský výlet - 2022

Odpustová slávnosť

Večné sľuby sestier Matky Terezy (Misionárky lásky)

Dňa 24. mája 2022 sa v Ríme uskutočnili večné sľuby sestier kongregácie Misionárok lásky. Medzi 11 rehoľnými sestrami z celého sveta, ktoré zložili večné sľuby boli aj dve sestry z Európy. Jedná zo Španielska a druhá zo Slovenska pochádzajúca z farnosti Poprad Matejoviec.   

Poďakovanie biskupov Slovenska

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

List rektora na NEDEĽU KATOLÍCKEJ UNIVERZITY - 30. január 2022

Traja králi - 6. január 2022

Príhovor duchovného správcu farnosti k Silvestru 2021

Svätá omša na Štedrý deň

V piatok 24. decembra 2021 na Štedrý deň bola svätá omša o 16.00 hod. pre deti s rodičmi. O 22.00 hod. pre seniorov a o 24.00 hod. polnočná svätá omša pre ostatných.  Na slávnosť Božieho narodenia bola vianočná ofera.  

Vianočná výzdoba v okolí kostola

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo bolo v našom kostole v nedeľu 19. decembra 2021 pri dopoludňajších svätých omšiach. Veriaci si priniesli lampáš alebo kahance, aby  si mohli vziať svetlo aj do svojich domovov.  

Rorátna svätá omša v stredu 

V mesiaci december sa konali rorátne sväté omše o 6.00 hod. pri svetle sviec.

Príhovor na 2. Adventnú nedeľu - 5. december 2021

Príhovor na 1. Adventnú nedeľu - 28. november 2021

Pastiersky list biskupov Slovenska na 1. Adventnú nedeľu

Kurz prípravy na manželstvo

Príhovor k mladým na
36. svetový deň mládeže

Červená streda - 24. novembra 2021

Dňa 24. novembra 2021 sa uskutočnilo podujatie s názvom "Červená streda". Je to iniciatíva, ktorá poukazuje na prenasledovanie kresťanov na celom svete. V tento deň sa kostoly na celom svete vysvetili na červeno (farba mučeníkov). 

Večer svedectiev - Boh nie je mŕtvy 

Komisia pre mládež v spolupráci s farnosťou Poprad pripravila v utorok 16. novembra 2021 online VEČER SVEDECTIEV pod názvom BOH NIE JE MŔTVY. Video zo streamu nájdete na Youtubovom kanáli RKC Poprad - kliknite TU alebo viď nižšie.

Zároveň Vás touto cestou pozývame sledovať naživo prenos z originálnej akcie GODZONE TOUR 2021 - BOH NIE JE MŔTVY, ktorý bude vysielaný na TV NOE
v sobotu 21. novembra 2021 o 19.30 hod. Viac kliknutím TU:

Odporúčaná modlitba pre nás všetkých:

Ježiš, verím, že si Boží Syn, Mesiáš. Ďakujem Ti, že si na tento svet neprišiel preto, aby si ma potrestal za moje hriechy, ale aby si ma spasil. Ďakujem Ti za to, že ma miluješ. Viem, že som urobil/a veľa hriechov, ale súčasne vyhlasujem, že Tvoje milosrdenstvo je väčšie, než moje hriechy. Prosím Ťa, odpusť mi. Pane Ježišu, dnes Ťa prijímam za svojho osobného Pána a Spasiteľa. Odovzdávam Ti celý život: svoju minulosť, prítomnosť aj budúcnosť a prosím Ťa, aby si vládol nad každou oblasťou môjho života. Verím, že nesklameš toho, kto v Teba verí. Amen

Dušičková pobožnosť na slávnosť Všetkých svätých 

V pondelok 1. novembra 2021 sa o 15.00 hod. uskutočnila dušičková pobožnosť na cintoríne v Poprade-Matejovciach. Veriaci, ktorý v mesiaci november navštívi cintorín, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. K získaniu odpustkov je potrebné splniť tieto podmienky:

modlitba na úmysel Svätého Otca, svätá spoveď, sväté prijímanie 

Sviečka za nenarodené deti

Fórum života opäť organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! V čase okolo 2. novembra zapáľme sviečky za nenarodené deti. Sviečky sú na stolíku. Cena jednej sviečky 1 euro. Jej kúpou podporíte inštitúciu Fórum života.  

Svätý otec František navštívil Slovensko

Sviatosť birmovania v našej farnosti

Dňa 19. septembra 2021 sa konala v našej farnosti sviatosť birmovania, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup z Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Spišskej Kapitule. Nezabúdajme na našich birmovancov vo svojich modlitbách.  

Pred návštevou pápeža vyšla brožúra o dielach Cirkvi v rómskych komunitách

Kniha obsahuje opis takmer tridsiatich pastoračných diel z ôsmich diecéz a podáva historický prierez, ako aj informácie o súčasných aktivitách jednotlivých pastoračných diel. Spomína sa v nej aj naša farnosť Poprad-Matejovce. Viac sa dočítate nižšie alebo kliknutím TU:

Pápež František na Slovensku od 12. - 15. septembra 2021


Dňa 12. septembra 2021 popoludní o 15,30 hod. z príležitosti príchodu pápeža Františka na celom Slovensku zvonili zvony. Tí, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť na stretnutiach so Svätým Otcom, sledovali priebeh návštevy prostredníctvom televízie. Bola to výnimočná historická udalosť nielen pre nás katolíkov ale pre celú našu krajinu.  

Miništrantský výlet - leto 2021

Odpustová slávnosť - 22. august 2021

Odpustová slávnosť patróna farnosti Sv. Štefana Uhorského sa uskutočnila v nedeľu 22. augusta 2021 o 10.00 hod.

Slávnostným celebrantom bol Vdp. Peter Matis, koordinátor diecéznych projektov na biskupskom úrade v Spišskej Kapitule.

1. sväté prijímanie vo farnosti - 13. jún 2021

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - 3. jún 2021

Liturgia domácej cirkvi - 2. nedeľa v cezročnom období

Príhovor - Silvester 2020

List Konferencie Biskupov Slovenska premiérovi a vláde SR

Vianoce 2020

Rorátne sväté omše

Miništrantský výlet 2020

Odpustová slávnosť

Pomoc rodine postihnutej požiarom

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Diecézna škola viery

DEŇ ZATVORENÝCH DVERÍ
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

Keďže tento rok na nedeľu Dobrého pastiera nie je možné uskutočniť deň otvorených dverí v našom seminári, rozhodli sa bohoslovci spolu s predstavenými, natočiť a sprítomniť vám tento deň (za)otvorených dverí.  

Príhovory duchovného otca k veriacim v čase prijatých opatrení pred šírením ochorenia COVID-19


Diecézna škola viery

Šiestu katechézu diecéznej školy viery týkajúcu sa 7. a 10. Božieho prikázania si môžete pozrieť formou videodokumentu.

Pastiersky list diecézneho biskupa
Mons. Štefana Sečku na Veľkú Noc 2020 

Liturgia domácej cirkvi na VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

Drahí bratia a sestry,

na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista.

Oznam pre veriacich

Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska premiéra Igora Matoviča, Konferencia biskupov Slovenska stanovila, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.

V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.

Veriaci v týchto dňoch môžu sledovať sväté omše prostredníctvom televíznych a rozhlasových prenosov (Televízia Lux - https://www.tvlux.sk/ , Rádio Lumen - https://www.lumen.sk/ )

Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.

"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

Cintorín v Matejovciach

Miništranti na výlete

Počas letných prázdnin sa miništranti z našej farnosti zúčastnili spoločného výletu spolu s našim pánom farárom Františkom Knapíkom. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli túto akciu zorganizovať.  

Procesia Božie Telo, opekačka pre rómske deti a iné

Zverejnili sme fotky z ďalších akcií vo FOTOGALÉRII. Viac kliknutím na TU:  

Veľká noc v našej farnosti

Chcem poďakovať spevokolu, miništrantom, lektorom, pani kostolníčke, ženám, ktoré robili výzdobu, organizátorom krížovej cesty, všetkým, ktorí akýkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu liturgických slávení. Nech Pán odmení vašu ochotu. Váš duchovný otec František. 

Rorátne sväté omše u nás

Aj tento ADVENT zaži každú stredu a sobotu ráno jedinečnú prípravu a príď o 6.00 hod. na rorátnu svätú omšu. Ak môžeš, nezabudni si priniesť lampáš so sviecou....lebo aj Tvoje svetlo sviece pomôže. 

Adventný večer 4 DARY - Poetica Musica

V nedeľný podvečer 9. decembra 2018 zavítala do kostola sv. Štefana Kráľa v Matejovciach tvorivá skupina Poetica Musica. Predstavila sa so svojím Adventným pásmom 4 dary, pozostávajúcim z básní, piesní a zamyslení. Hostia sa mohli vďaka ním mohli stíšiť a spoločne pomyselne putovať od stvorenia až k novonarodenému Kristovi - spáse sveta. Ich autorkou bola talentovaná speváčka, pianistka, textárka a skladateľka Zuzana Eperješiová. Koordinátorom tvorivej skupiny a autorom námetu je katolícky kňaz Martin Gnip, ktorý prednášal umelecké slovo. Hudobný sprievod tvorili ďalší členovia tvorivej skupiny - Michal Lörinc, Peter a Pavol Jakabovci.

Poetica Musica je tvorivá skupina mladých talentovaných ľudí, ktorá prostredníctvom slova a hudby predstavuje už 8 rokov svoj pohľad na aktuálne spoločenské a duchovné témy. Poetickou a hudobnou formou sprostredkovávajú hodnoty, príbehy, postrehy zo života.

Z množstva piesní, albumov a hudobných pásiem, ktoré Poetica Musica od roku 2010 vydala, spomeňme aspoň niektoré: Áno za život, Makarioi,

Milosrdne a najnovší album Večnosť vonia... k blahorečeniu Anky Kolesárovej.

Ďakujeme tvorivej skupine Poetica Musica, že svojím vystúpením obohatili tento adventný čas. Aj takto cez ich duchovné slovo a lahodný spev i hudbu nám dali priestor spoznať ten  NAJVZÁCNEJŠÍ dar... 

Príhovor na 3. Veľkonočnú nedeľu 2021

Príhovor na 2. Veľkonočnú nedeľu 2021

Príhovor na Veľkú noc 2021

Príhovor na Veľkonočné trojdnie

Príhovor duchovného otca na Kvetnú nedeľu

8 rokov pontifikátu pápeža Františka

František (lat. Franciscus), vl. menom Jorge Mario Bergoglio, SJ (* 17. december 1936, Buenos Aires, Argentína) je 266. pápež Katolíckej cirkvi, rímsky biskup a panovník štátu Vatikán zvolený v konkláve dňa 13. marca 2013. 

Príhovor duchovného otca na 5. pôstnu nedeľu

Príhovor duchovného otca na 4. pôstnu nedeľu

Príhovor duchovného otca na 3. pôstnu nedeľu

Príhovor duchovného otca na 2. pôstnu nedeľu

Príhovor duchovného otca na 1. pôstnu nedeľu

Príhovor duchovného otca na 6. nedeľu v cezročnom období

Príhovor duchovného otca na 5. nedeľu v cezročnom období

Príhovor duchovného otca na 4. nedeľu v cezročnom období

Domáca liturgia - 31. január 2021 - 4. nedeľa v cezročnom období

Príhovor duchovného otca na 3. nedeľu v cezročnom období

Pastiersky list KBS - Nový rok 2021

Príhovory duchovného otca k veriacim počas Vianoc 2020

Príhovory duchovného otca k veriacim v čase prijatých opatrení pred šírením ochorenia COVID-19

Novokňaz z našej farnosti

V nedeľu 15. septembra 2019 sa konala v našej farnosti primičná svätá omša novokňaza z našej farnosti brata Efréma Tomáša Zemjáneka. Prajeme mu v mene celej farnosti Poprad-Matejovce, aby pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej kňazov, dar povolania naplno využil pre spásu svojej duše a pre spásu tých duší, ktoré mu Boh zverí. Budeme ho naďalej sprevádzať svojimi modlitbami a obetami. Zároveň prosíme, aby pamätal aj na nás v modlitbách, na svojich rodákov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k organizácii tejto vzácnej slávnosti.

Odpustová slávnosť v našej farnosti

Na sviatok svätého Štefana - Uhorského kráľa sa v našej farnosti uskutočnila odpustová slávnosť, ktorú celebroval dôstojný pán Metod Frivalský, pôsobiaci v minulosti aj u nás.

Vianočná akadémia

Polnočná svätá omša - 24. december 2018

Darček naviac - VIANOCE 2018

Farnosť v Matejovciach na TV LUX

TV LUX priniesla reportáž o rekonštrukcii mariánskeho stĺpu v Poprade-Matejovciach.

Požehnanie Immaculaty v Matejovciach

Osadenie Immaculaty v Matejovciach

Koncert hudobnej skupiny G.O.D´s.

Dňa 23. septembra 2018 účinkovala gospelová hudobná skupina G.O.D´s. v našom kostole.  

Malá vianočná hudba - 5.1.2019

Krátka ukážka z 8.ročníka koncertu Malá vianočná hudba, ktorý nám predstavilo sláčikové kvarteto Ad Gloriam Dei spolu so svojimi hosťami v kostole svätého Štefana Kráľa v Poprade - Matejovciach.

Marián Kuffa
prednáška birmovancov - 2017

Renáta Ocilková - prednáška birmovancom - 2017