Sviatosť pokánia a zmierenia

Sem vložte podnadpis

Sviatosť pokánia a zmierenia

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.

Pre vyslúženie sviatosti zmierenia som k dispozícii (okrem nedele) pol hodinu pred svätou omšou. Štvrtok aj po svätej omši počas adorácie. V prvopiatkovom týždni vo štvrtok hodinu a v piatok dve hodiny pred svätou omšou.