Aktivity

2023

Fórum života

Odpustová slávnosť sv. Martina

Poďakovanie otca biskupa Františka

Nový biskup Spišskej diecézy

Dna 8. septembra 2023 pápež František vymenoval pre Spišskú diecézu nového diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami. Pokiaľ nový biskup neprijme biskupskú vysviacku, nespomína sa jeho meno v eucharistických modlitbách. 

Odpustová slávnosť patróna farnosti Svätého Štefana Uhorského 

Miništrantský výlet

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Prvoprijímajúce deti navštívili Mariánsku horu v Levoči

Veľká noc v našej farnosti