Aktivity

2023

Príhovor správcu farnosti na záver roka 2023

Pastiersky list Mons. Františka Trstenského - Sviatok Svätej rodiny 2023

Vianočná akadémia v našom kostole

Dňa 25. decembra 2023 o 17.00 hod. sa uskutočnila vianočná akadémia detí z našej farnosti v Kostole Sv. Štefana Kráľa v Poprade-Matejovciach.

Rodinná liturgia pred Štedrou večerou

Náš kostolík v rúšku zimy

Začali sme Ježišovu cestu do Emauz v našej farnosti

V katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sa v sobotu 21. októbra 2023 konala slávnostná konsekrácia nového diecézneho biskupa Spišskej diecézy Mons. Františka Trstenského

Poďakovanie otca biskupa Františka

Nový biskup Spišskej diecézy

Dna 8. septembra 2023 pápež František vymenoval pre Spišskú diecézu nového diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami. Pokiaľ nový biskup neprijme biskupskú vysviacku, nespomína sa jeho meno v eucharistických modlitbách. 

Odpustová slávnosť patróna farnosti Svätého Štefana Uhorského 

Odpustová slávnosť sa uskutočnila 13. augusta 2023 o 10.00 hod.. Slávnostným celebrantom bol Vdp. Dr. Jozef Šimurdiak, farár v Kline, bývalý správca našej farnosti.  

Miništrantský výlet

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Prvoprijímajúce deti navštívili Mariánsku horu v Levoči

Veľká noc v našej farnosti

Rorátne sväté omše počas Adventu 2023

Nálepka na okne

Drahí bratia a sestry,

v duchu očakávania sviatkov Božieho narodenia, teda v čase Adventu, chcem spolu s Vami objavovať a ukazovať na pravú podstatu Vianoc. Robíme tak aj v duchu 800. výročia od prvých jasličiek, ktoré sv. František postavil, aby prežil tajomstvo vtelenia Božieho Syna.

Pápež František v apoštolskom liste Admirabile Signum, o význame a dôležitosti Betlehemských jaslí, píše: "Nezáleží na tom, ako je scéna Narodenia naaranžovaná: môže byť vždy tá istá alebo sa môže každý rok aj meniť. Záleží na tom, aby prehovorila do našich životov. Nech sú kdekoľvek, nech majú akúkoľvek formu, vianočné jasličky nám hovoria o láske Boha; toho Boha, ktorý sa stal človekom, aby nám dal vedieť, aký je blízky každému mužovi, žene a dieťaťu, bez ohľadu na ich situáciu.

Ukážme vo svojich príbytkoch, ale aj v susedstve, že pre nás zmyslom Vianoc je - Dieťa v jasliach. Postavme si Betlehem, možno aj pred naším domom. Ak z rôznych dôvodov to nebude možné, tak umiestnime do svojich okien nálepku Betlehema. Aj takto budeme svedkami Ježiša Krista, ktorý prichádza v tichu noci. Nálepka môže byť aj ako vhodný darček pre našich blízkych. Vráťme Betlehemu miesto v našich rodinách, ktoré mu patrí.

Nálepku vo veľkosti A4 si môžete objednať vo Vašej farnosti u Vášho duchovného otca. Cena 1 ks nálepky je 2 eurá.(Pozn. Nálepku nalepíte jednoducho – umiestnite ju lícovou stranou na okno, poriadne popritláčajte (ideálne handričkou) a následne odstráňte biely nosný papier. Na okne Vám zostane silueta Betlehema, ktorú je jednoduché odlepiť a použiť opakovane.)

Váš biskup František

Uzávierka objednávok bude v stredu 13. decembra 2023.

Oznam od otca biskupa Františka

Drahí bratia a sestry, v našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy. Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách našej diecézy. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca. Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo. V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž. Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať na našom webe – www.kapitula.sk a vo farnostiach. Obnovme spoločne našu vieru. Váš biskup František 

Poďakovanie otca biskupa Františka

Milí spolubratia a kňazi, v sobotu 21. októbra 2023 sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej kapitule - Spišskom Podhradí konala slávnosť, počas ktorej som bol vysvätený za nového spišského diecézneho biskupa. Sám veľmi dobre viem, čo všetko obnášali prípravy tejto slávnosti a koľko ľudí bolo do týchto príprav zapojených. ..........VIAC KLIKNUTÍM TU:

Fórum života

Odpustová slávnosť sv. Martina