Hospodárska rada

Sem vložte podnadpis

Stanovy hospodárskej rady farnosti v Spišskej diecéze

Prvý článok:

ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. V každej farnosti existuje "hospodárska rada farnosti". Vo farnosti, ktorá má filiálku, môže existovať aj "hospodárska rada filiálky".
  2. Ak sa v týchto stanovách spomína "hospodárska rada", treba pod týmto rozumieť "hospodársku radu farnosti" ako aj "hospodársku radu filiálky", nie však "hospodársku radu celej farnosti," o ktorej platia osobitné ustanovenia uvedené v týchto stanovách. 
  3. Ustanovenie hospodárskej rady vo farnosti je povinné z nariadenia Kódexu kánonického práva (kán. 537).
  4. Ak sa v týchto stanovách spomína farár, myslí sa tým nielen farár, ale aj správca farnosti. 
  5. Pod pojmom cirkevná obec sa v týchto stanovách rozumie spoločenstvo veriacich farnosti (bez filiálky), ako aj spoločenstvo veriacich filiálky (bez veriacich farnosti). Pod pojmom celá cirkevná obec sa v týchto stanovách rozumie spoločenstvo veriacich farnosti i filiálky spolu. 

VIAC ZO STANOV HOSPODÁRSKEJ RADY FARNOSTI V SPIŠSKEJ DIECÉZE NÁJDETE KLIKNUTÍM TU: